Има ли насилие

Съмнявате ли се за насилие над дете?

Ако имате съмнение за насилие над дете моля попълнете въпросника по-долу, за да разберете дали съмненията ви може да са основателни и дали трябва да подадете сигнал.

Въпросниците са разработени да бъдат използвани от широк кръг от хора, които работят с деца - учители, възпитатели, училищни психолози, социални работници, работещи в сферата на социалните услуги за деца и семейства, полицаи, лекари и други - но могат да бъдат използвани и от родители, роднини и близки.

Събития

2013 © Център за приобщаващо образование Изработка на уеб сайт от It Advanced